Měření mikroklima

Měření mikroklimatických parametrů na pracovišti a výpočty celkových hodnot pro směnu. Cílem měření je posouzení mikroklimatických parametrů v určených prostorech měřené provozovny. Referenční body jsou vždy zvoleny v místě pobytu pracovníka obsluhy. Měření bývá požadováno zpravidla za venkovních klimatických podmínek odpovídajících zimnímu nebo letnímu období, tyto podmínky koncipuje místně příslušná hygienická stanice.

Akreditované metody

 • ČSN EN ISO 7726 Ergonomie tepelného prostředí. Přístroje pro měření fyzikálních veličin.
 • ČSN EN ISO 7933 Horká prostředí, analytické stanovení a interpretace tep. zátěže s použitím výpočtu intenzity pocení.
 • HEM-HEM 3444-12204/4133 Metodický návod pro měření mikroklimatických parametrů pracovního prostředí a vnitřního prostředí staveb.

Požadavky, limity

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • M100   základní měření mikroklimatických podmínek, 1 pracoviště, max. 4 h
 • M101   zkrácené měření mikroklimatických podmínek na pracovišti, max. 4 h
 • M102   měření mikroklimatických podmínek na pracovišti, max. 8h
 • M103   dlouhodobé měření mikroklimatických podmínek, 1 hodina měření
 • M104   speciální měření dle požadavku zákazníka
 • Kompletní ceník

Dokumenty ke stažení (PDF)

Aktuální informace z oboru

Technika

 • Digitální teploměr a vlhkoměr COMMET D-3121, výrobní číslo 4910004
 • Anemometr Airflow TA 35, sonda TP-330-1, výrobní číslo 113447
 • Vlasový barometr Brüel & Kjaer UZ-0001
 • Sada kulových teploměrů Vernon-Jokl VJ-1
 • Meteo-stanice WS-981

Související činnosti

Kontakt na techniky

Dagmar Zázvorková
tel. 602 482 022
dagmar.zazvorkova@revita.cz

 

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.