Aktuelle Preisliste

zum Herunterladen

Preisliste
KÓD VÝKON BEZ DPH VČ. DPH POZNÁMKA
Schváleno 03.01.2024 Vedoucí laboratoře:
HLUK - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA
A100 základní měření hluku z užívání malé provozovny 8 000,00 Kč 9 680,00 Kč cena vč. protokolu
A102 stanovení hladiny hluku na měřícím bodě, max. 1 h 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč (+VP01)
A103 měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 4 h, 1 měř. bod 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč (+VP01)
A104 měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 8 h, 1 měř. bod 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč (+VP01)
A105 měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 16-24 h, 1 měř. bod 15 000,00 Kč 18 150,00 Kč (+VP01)
A106 měření hluku z automobilové dopravy se sčítáním vozidel, 1 h, 1 měř.bod 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč (+VP01)
A107 měření hluku z automobilové dopravy se sčítáním vozidel, 4 h, 1 měř.bod 8 000,00 Kč 9 680,00 Kč (+VP01)
A108 měření hluku z automobilové dopravy se sčítáním vozidel, 8 h, 1 měř.bod 12 000,00 Kč 14 520,00 Kč (+VP01)
A109 měření hluku z autom. dopravy se sčítáním vozidel 16-24 h, 1 měř. bod 20 000,00 Kč 24 200,00 Kč (+VP01)
A110 paralelní měření ve venkovním a vnitřním prostoru, příplatek na 1 h 300,00 Kč 363,00 Kč (+A1xx)
A113 stanovení hladiny hluku z hudební produkce dohoda (+VP01)
A120 měření infrazvuku v životním prostředí dohoda (+VP01)
A130 měření hluku z železniční dopravy, náměry SEL, doba měření max. 1 h 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč (+VP01)
A131 měření hluku z železniční dopravy, náměry SEL, doba měření max. 4 h 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč (+VP01)
A132 měření hluku z železniční dopravy, náměry SEL, doba měření max. 8 h 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč (+VP01)
A133 měření hluku z železniční dopravy, náměry SEL, doba měření max. 16 h 15 000,00 Kč 18 150,00 Kč (+VP01)
HLUK - PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, PRŮMYSL
A200 základní měření hluku v pracovním prostředí 8 000,00 Kč 9 680,00 Kč cena vč. protokolu
A201 stanovení hladiny hluku na stacionárním pracovním místě, 1 místo 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč (+VP01)
A203 přímé měření osobní expozice hluku, náměr max. 4 h 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč 1 pracovník, (+VP01)
A204 přímé měření osobní expozice hluku, náměr max. 8 h 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč 1 pracovník, (+VP01)
A206 stacionární náměry a výpočet pro stanovení osobní expozice, 1 místo 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč (+VP01)
A210 měření hluku ručním zvukoměrem, 1 hodina práce 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč (+VP01)
A211 zpřesněná nebo nestandardní měření hluku dohoda (+VP01)
A212 zkrácený náměr hlučnosti u stroje nebo na pracovišti 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč 1 stroj, (+VP01)
A213 výpočty expozice nad rámec běžných potřeb apod. dohoda (+VP01)
A220 měření infrazvuku v pracovním prostředí dohoda (+VP01)
A230 měření akustického výkonu strojů v místě činnosti dohoda -
STAVEBNÍ AKUSTIKA
A300 základní měření vzduch. neprůzvučnosti, 1 svislá + 1 vodorovná kce 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč cena vč. protokolu
A301 měření vzduchové neprůzvučnosti na stavbě, 1 konstrukce 4 000,00 Kč 4 840,00 Kč (+VP01)
A310 základní měření doby dozvuku, 1 prostor (místnost) 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč (+VP01)
A311 přesné měření doby dozvuku v místnosti v 1/3 oktávových pásmech 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč (+VP01)
A320 výpočty interiérové akustiky dohoda
AKUSTICKÉ STUDIE, VÝPOČTOVÉ SIMULACE
A400 základní akustická studie 8 000,00 Kč 9 680,00 Kč cena vč. protokolu
A401 orientační výpočet vzduchové neprůzvučnosti, 1 konstrukce 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč konečná cena
A402 sestavení a výpočet hlukové mapy - lokalita max. 200 x 200 m 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč (+VP01 nebo +VP10)
A403 sestavení a výpočet hlukové mapy - lokalita max. 500 x 500 m 8 000,00 Kč 9 680,00 Kč (+VP01)
A404 sestavení hlukové mapy - lokalita rozsahu jedné obce nebo čtvrti 17 000,00 Kč 20 570,00 Kč (+VP01)
A405 další akustické studie a expertízy nebo návrhy odhlučnění dohoda případně + VP30
A407 výpočet izofon pro stav dle zadání (stávající + po odhlučnění apod.) 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč (+VP01 nebo +VP10)
A408 sčítání intenzit dopravy 24 h, 1 profil komunikace (radarový automat) 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč (+VP01 nebo +VP10)
VIBRACE - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V101 dlouhodobé měření vibrací z dopravy v budovách, max. 8 h 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč (+VP01)
V102 dlouhodobé měření vibrací z dopravy v budovách, max. 12 h 16 000,00 Kč 19 360,00 Kč (+VP01)
V103 přehledové měření vibrací ve stavbách pro bydlení, 1-2 h 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč (+VP01)
V104 měření vibrací z technických zařízení, 1 náměr 4 000,00 Kč 4 840,00 Kč (+VP01)
V110 identifikace zdrojů vibrací dohoda -
V111 nestandardní měření vibrací a rázů dohoda -
VIBRACE - PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
V200 základní měření hladiny zrychlení vibrací (1 pracoviště + protokol) 8 500,00 Kč 10 285,00 Kč cena vč. protokolu
V201 měření celkových vibrací přenášených na tělo, 1 pracovník 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč (+VP01)
V202 měření vibrací přenášených na ruce, 1 pracovník 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč (+VP01)
V204 měření vibrací ručního nářadí a nástrojů (brusky, ruční pily apod.) 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč (+VP01)
V210 měření vibrací přenášených zvláštním způsobem na člověka dohoda -
OSVĚTLENÍ
S100 základní měření intenzity umělého osvětlení 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč cena vč. protokolu
S101 měření umělého osvětlení v rozlehlém prostoru (haly apod., síť bodů) 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč (+VP01)
S102 měření umělého osvětlení v omezeném prostoru (pobytové místnosti) 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč (+VP01)
S103 měření osvětlení na stálém pracovišti (pasové linky apod.) 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč (+VP01)
S110 základní světelně-trechnický výpočet osvětlení / proslunění 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč cena vč. protokolu
S111 výpočet osvětlení v rozlehlém prostoru (haly apod.) 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč (+VP01)
S112 výpočet osvětlení v omezeném prostoru (pobytové místnosti) 1 000,00 Kč 1 210,00 Kč (+VP01)
S113 sestavení modelu pro výpočet zastínění - lokalita 20 x 20 m 3 000,00 Kč 3 630,00 Kč (+VP01)
S114 sestavení modelu pro výpočet zastínění - lokalita 50 x 50 m 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč (+VP01)
MIKROKLIMA
M100 základní měření mikroklimatických podmínek, 1 pracoviště, max. 4 h 10 000,00 Kč 12 100,00 Kč cena vč. protokolu
M101 měření mikroklimatických podmínek na pracovišti, 1 pracoviště 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč (+VP01)
M104 speciální měření dle požadavku zákazníka dohoda -
M105 měření meteorologických podmínek při měření hluku, 1 h 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč -
PRAŠNOST
P100 stanovení prašnosti na pracovišti, 1 pracovník, odběr max. 4 h 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč (+VP01)
P102 odběr vzorku prašnosti na pracovišti nad 8 h, každá další hodina měření 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč (+VP01)
P103 paralelní měření, cena za 1 h nasazení každé měřicí soupravy 300,00 Kč 363,00 Kč (+VP01)
P104 chemický rozbor odebraného vzorku prachu 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč (+VP01)
P105 speciální měření dle požadavku zákazníka dohoda (+VP01)
P106 speciální rozbor odebraného vzorku dohoda (+VP01)
ODVISLÉ SLUŽBY
VP01 vypracování protokolu o provedeném měření 6 000,00 Kč 7 260,00 Kč zprac. všech měření
VP10 vypracování zápisu k orientačnímu měření nebo konzultaci 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč -
VP11 konzultace u zákazníka, 1 h 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč další hod. +1000,-
VP12 odborné stanovisko formou dopisu 4 000,00 Kč 4 840,00 Kč -
VP20 přeúčtování subdodávky dle faktury -
VP21 zaslání dokumentace (zahrnuje poštovné a balné) 150,00 Kč 181,50 Kč jedna zásilka
VP22 tisk dokumentace o více než 10-ti listech papíru A4-80g dle kalkulace sazba za jedno paré
VP23 dotisk jakékoliv dokumentace na vyžádání zákazníka dle kalkulace sazba za jedno paré
VP24 přirážka za zpracování měření do následujícího pracovního dne 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč -
VP25 přirážka za nadstandardní zpracování výsledků měření dohoda -
VP30 vypracování projektové dokumentace dle návrhů, viz kód A405 dohoda -
VP40 cestovné, osobní automobil (účtováno včetně cesty zpět) 10,00 Kč 12,10 Kč za 1 km
VP41 cestovné, dodávka-minibus (účtováno včetně cesty zpět) 12,00 Kč 14,52 Kč za 1 km
VP42 cestovné, terénní automobil (účtováno včetně cesty zpět) 14,00 Kč 16,94 Kč za 1 km
VP50 prostoje nezaviněné dodavatelem, každá započatá hodina 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč 1 hodina