Měření prašnosti a stanoveni SiO2

Je provedeno běžné měření prašnosti, vážkové stanovení koncentrace prachu v ovzduší a stanovena směnová expozice pracovníka. V případě souběžného odběru vzorku u více pracovníků současně je jeden odběr účtován v plné sazbě a ostatní ve snížené, viz ceník. Odebraný vzorek prachu je následně podroben analýze za účelem stanovení podílu alfa modifikace SiO2 v prachu. Uplatňuje se především ve sklářském a stavební průmyslu. V případě souběžného odběru vzorku u více pracovníků naráz je jeden odběr účtován v plné sazbě a ostatní ve snížené, viz ceník.

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

  • P100   stanovení prašnosti na pracovišti, 1 pracovník, odběr max. 4 h
  • P101   stanovení prašnosti na pracovišti, 1 pracovník, odběr max. 8 h
  • P102   dlouhodobý odběr vzorku prašnosti na pracovišti, 1 hodina měření
  • P103   paralelní měření, příplatek na 1 h
  • P104   chemický rozbor odebraného vzorku prachu
  • P105   speciální měření dle požadavku zákazníka
  • P106   speciální rozbor odebraného vzorku
  • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

Kontakt na techničku

Dagmar Zázvorková
tel. 602 482 022
dagmar.zazvorkova@revita.cz

 

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.