Měření vibrací v pracovním prostředí

Akreditované metody

 • ČSN EN ISO 5349 Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce (část 1 a 2).
 • ČSN EN 28662-1 Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně.
 • ČSN ISO 2361 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím (část 1 a 2).
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Požadavky, limity

Měření celkových vibrací přenášených na tělo

Měření a výpočet směnové expozice vibracím. Používá se u pracovníků, kteří mají v přímém kontaktu s vibrujícím zařízením jakoukoliv část těla, vyjma ruce (stojící, sedící apod.). Po celou dobu měření je prováděn záznam spektra ve všech sledovaných osách v celém hodnoceném frekvenčním rozsahu a tedy lze během měření vyloučit případné rušivé vlivy nebo nestandardní stavy, což bude uvedeno v protokolu o měření. 

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • V202   měření vibrací přenášených na ruce, 1 pracovník
 • V204   měření vibrací ručního nářadí a nástrojů (brusky, ruční pily apod.)
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 2361 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím (část 1 a 2).
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Měření vibrací přenášených na ruce a měření vibrací ručního nářadí

Měření a výpočet směnové expozice vibracím. Používá se u pracovníků, kteří mají v přímém kontaktu s vibrujícím zařízením ruce nebo nezatížené nohy (rukojeť, ovládací páky, podlaha u sedícího pracovníka apod.). Po celou dobu měření je prováděn záznam spektra ve všech sledovaných osách v celém hodnoceném frekvenčním rozsahu a tedy lze během měření vyloučit případné rušivé vlivy nebo nestandardní stavy, což bude uvedeno v protokolu o měření.

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • A201   stanovení hladiny hluku na stacionárním pracovním místě, 1 místo
 • A210   stanovení hlukových zón v rozlehlém prostoru, výrobní haly apod.
 • A212   zkrácený náměr hlučnosti u stroje nebo na pracovišti
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN EN ISO 5349 Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce (část 1 a 2).
 • ČSN EN 28662-1 Ruční mechanizované nářadí. Měření vibrací na rukojeti. Část 1: Všeobecně.
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Měření vibrací v kabinách stavebních strojů a nákladních automobilů

Měření vibrací přenášených na tělo, případně i vibrací přenášených na ruce. Je prováděno v kabinách stavebních strojů a nákladních automobilů a může být dálkově řízeno. Moderní stavební stroje mají jednomístné kabiny, kam se pracovník provádějící měření nevejde. Je zde tedy umístěno samotné měřicí zařízení a signál je bezdrátově přenášen. 

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • V200   základní měření hladiny zrychlení vibrací (1 pracoviště + protokol)
 • V201   měření celkových vibrací přenášených na tělo, 1 pracovník
 • V202   měření vibrací přenášených na ruce, 1 pracovník
 • V204   měření vibrací ručního nářadí a nástrojů (brusky, ruční pily apod.)
 • V210   měření vibrací přenášených zvláštním způsobem na člověka
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 2361 Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím (část 1 a 2).
 • ČSN EN ISO 5349 Měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce (část 1 a 2).
 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Kontakt na technika

Libor Brož
tel. 602 505 166
libor.broz@revita.cz

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.