Stavební akustika

Soulad s normovou metodou

 • ČSN ISO 171-1 Akustika. Hodnocení zvukové neprůzvučnosti staveb a v budovách. Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.
 • ČSN EN ISO 140 Akustika. Měření zvukové pohltivosti stavebních konstrukcí a v budovách.
 • ČSN ISO 354 Akustika. Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti.

Požadavky, limity

 • ČSN 73 0532. Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky.
 • ČSN 73 0530 Akustika. Stanovení hladin hluku dob dozvuku v nevýrobních pracovních prostorech.
 • Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Měření stavební vzduchové neprůzvučnosti

Přímé měření vzduchové neprůzvučnosti dělících konstrukcí na stavbě a měření doby dozvuku v interieru. Měření probíhá pomocí generovaného šumu, na měřeném objektu je nutné zajistit přípojku 220 V a naprostý klid po dobu provádění zkoušek. Měření může být provedeno pouze na stavebně dokončených konstrukcích, musí být instalovány výplně komunikačních otvorů a být vypnuta všechna technická zařízení budovy. Doba měření jedné místnosti (příčka a strop) je cca 30 minut. Měření doby dozvuku je součástí prováděných měření.

Soupis výkonů nejčastěji se vztahující k danému typu měření
(ceny viz aktuální ceník)

 • A300   měření vzduchové neprůzvučnosti na stavbě, strop + stěna
 • A301   orientační měření vzduchové neprůzvučnosti na stavbě, 1 h práce
 • A302   přesné měření doby dozvuku v místnosti v 1/3 oktávových pásmech
 • Kompletní ceník

Měření doby dozvuku

Přímé měření doby dozvuku v místnosti. Měření probíhá pomocí generovaného šumu, na měřeném objektu je nutné zajistit přípojku 220 V a naprostý klid po dobu provádění zkoušek. Měření může být provedeno pouze na stavebně dokončených místnostech, musí být instalovány výplně komunikačních otvorů a být vypnuta všechna technická zařízení budovy. Doba měření jedné místnosti je cca 10 minut. V případě nedostupnosti elektrické přípojky lze měření provést pomocí výstřelu.

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • A302   přesné měření doby dozvuku v místnosti v 1/3 oktávových pásmech
 • Kompletní ceník

Kontakt na technika

Libor Brož
tel. 602 505 166
libor.broz@revita.cz

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.