Měření hluku v životním prostředí

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 1996 Akustika. Popis a měření hluku prostředí.
 • HEM-300-11.12.01-34065. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí.

Požadavky, limity

Měření hluku z drobné provozovny

Přímé měření hladiny hluku z drobných technických zařízení nebo z užívání živnostenské provozovny bývá nejčastěji požadováno ke kolaudaci nebo ke změně užívání. Zabýváte-li se nyní dokumentací ke stavebnímu povolení, klikněte zde. Referenční body se volí v nejblíže ležícím chráněném venkovním a/nebo vnitřním prostoru, případně také uvnitř provozovny. Po dobu měření je prováděna spektrální analýza hluku a záznam parametrů k ověření charakteru hluku, uváděných v protokolu o měření.

Soupis výkonů nejčastěji se vztahující k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • A100   základní měření hluku z užívání malé provozovny
 • A101   stanovení hladiny hluku na měřícím bodě, max. 15 min
 • A102   stanovení hladiny hluku na měřícím bodě, max. 1 h
 • V problematických případech může být požadováno podrobné dlouhodobé měření:
 • A103   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 4 h
 • A104   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 8 h
 • A105   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 16-24 h
 • A110   paralelní měření (bod bez obsluhy)
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 1996 Akustika. Popis a měření hluku prostředí.
 • HEM-300-11.12.01-34065. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí.

Měření hluku z průmyslových celků

Přímé měření hladiny hluku z provozu průmyslových zařízení. Je nutné jej provádět za přesně definovaných provozních a klimatických podmínek, ideální je více opakovaných měření na každém bodě. Referenční body se volí v nejblíže ležícím chráněném venkovním prostoru, případně také v areálu provozovny. Po dobu měření je prováděna spektrální analýza hluku a záznam parametrů k ověření charakteru hluku, uváděných v protokolu o měření. Měření lze použít jako podklad pro další řešení provozovny a pro zpracování hlukové mapy.

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)
Soupis výkonů nejčastěji se vztahující k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • A101   stanovení hladiny hluku na měřícím bodě, max. 15 min
 • A102   stanovení hladiny hluku na měřícím bodě, max. 1 h
 • A103   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 4 h
 • A104   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 8 h
 • A105   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 16-24 h
 • A110   paralelní měření (bod bez obsluhy)
 • Kompletní ceník 

Soulad s akreditovanou metodou

 • ČSN ISO 1996 Akustika. Popis a měření hluku prostředí.
 • HEM-300-11.12.01-34065. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí.

Měření hluku ze silniční dopravy

Měření hladiny hluku z provozu na pozemních komunikacích, součástí může být sčítání dopravy na sledovaných úsecích. Měření nesmí být prováděno ve dnech pracovního klidu a dnech na ně navazujících, za nepřípustných klimatických podmínek a za nezpůsobilého stavu komunikace*. Po dobu měření je prováděn záznam časového průběhu všech sledovaných deskriptorů a klimatických podmínek. Měření lze použít jako podklad pro zpracování hlukové mapy.

*) Nezpůsobilým stavem komunikace se rozumí: uzavírka nebo omezení ovlivňující intenzitu nebo složení dopravy v době měření, dočasné omezení rychlosti, sněhová pokrývka nebo mokrá vozovka. 

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • A103   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 4 h
 • A104   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 8 h
 • A105   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 16-24 h
 • A106   přehledové měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel
 • A107   měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel, 4 h
 • A108   měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel, 8 h
 • A109   měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel 16-24 h
 • A110   paralelní měření (bod bez obsluhy)
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

Měření hluku z železniční dopravy

Měření hladiny hluku z provozu na železnici, součástí může být sčítání dopravy na sledovaných úsecích. Měření nesmí být prováděno ve dnech pracovního klidu a dnech na ně navazujících, za nepřípustných klimatických podmínek a za nezpůsobilého stavu komunikace*. Po dobu měření je prováděn záznam časového průběhu všech sledovaných deskriptorů a klimatických podmínek. Měření lze použít jako podklad pro zpracování hlukové mapy.

Soupis výkonů k danému typu měření (ceny viz aktuální ceník)

 • A102   stanovení hladiny hluku na měřícím bodě, max. 1 h
 • A103   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 4 h
 • A104   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 8 h
 • A105   měření hladiny hluku ve chráněném prostoru, 16-24 h
 • A106   přehledové měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel
 • A107   měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel, 4 h
 • A108   měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel, 8 h
 • A109   měření hluku z dopravy se sčítáním vozidel 16-24 h
 • A110   paralelní měření (bod bez obsluhy)
 • A130   výpočet celkové hlučnosti z náměrů SEL
 • A131   náměry SEL, doba měření max. 4 h
 • A132   náměry SEL, doba měření max. 8 h
 • Kompletní ceník

Soulad s akreditovanou metodou

 • HEM-300-26.4.01-16344. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Kontakt na techniky

Tomáš Vlasák
tel. 607 943 538
tomas.vlasak@revita.cz

Dagmar Zázvorková
tel. 602 482 022
dagmar.zazvorkova@revita.cz

Objednávky, dotazy

E-mail bude doručen všem pracovníkům laboratoře.
objednavky@revita.cz.